عسل طبیعی

عسل طبیعی 1

عسل طبیعی

عسل طبیعی سازمان استاندارد: عسل که آن را به فارسی انگبین گویند از شهد گلها تولید می شود که توسط زنبور جمع آوری شده، تغییر حالت داده و در شان عسل ذخیره می گردد....

زنبورداری علی آباد 1

زنبورداری علی آباد

در این گالری نمایی از زنبورداری علی آباد در یکی از مناطق زیبای نهاوند قابل مشاهده است. در اواخر ادریبهشت به دلیل اینکه زنورها بتوانند همچنان از طبیعت استفاده کنند از بهبهان به سمت...

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران